Podrška kulturnim događajima

Prepoznajući kulturu i obrazovanje kao značajne komponente od kojih zavisi razvoj kompletnog društva, kompanija Darex Group je učesnik u mnogim kulturnim manifestacijama.


Kompanija Darex Group je od 2009. godine pa do danas sponzor festivala "Nušićijada" u Ivanjici. Cilj ovog festivala je bogaćenje kulturnog života zajednice, njeno aktiviranje, aktiviranje mladih i talentovanih ljudi opštine i regiona, kao i unapredjivanje turističke ponude opštine, regiona i čitave zemlje. Sve to je osmišljeno da se kroz, muzičke koncerte, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije, mnoge edukativne programe za mlade, plesne ulične predstave, fudbalske utakmice i šarene parade po ivanjičkoj čarsiji oživi duh starih vremena i da ceo grad poprimi izgled s kraja 19. i početka 20. veka. Zahvaljujući Nušićijadi, mala ivanjička čaršija svakog zadnjeg vikenda avgusta postaje velika zajedno sa velikim ljudima koji budu “viđeni za Ivanjicu”.