Učešće u humanitarnim akcijama

Pored tržišne orijentacije, Darex Group kao društveno odgovorna kompanija konstantno vodi računa o društvu i okolini u kojoj posluje. Humanitarne i društveno odgovorne aktivnosti koje se sprovode godinama unazad kroz stalne donacije najugroženim članovima društva i udruženjima koja ih predstavljaju, postale su neizostavni deo poslovanja kompanije.

Posebno se ističe saradnja sa "Fondacijom Nj. K. V. Princeze Katarine", Crvenim krstom i drugima, gde je Darex Group uzeo učešće u mnogobrojnim humanitarnim akcijama, kako bi doprineo tome da ljudi žive bolje i da se najugroženijim kategorijama stanovništva omoguće elementarni uslovi za život. 

Samoinicijativno, Darex Group je odlučio da izgradi i opremi nameštajem porodičnu kuću slabostojeće porodice u Ivanjici. Bio je učesnik u više donacija za pomoć pri lečenju. Zahvalni smo svim organizacijama koje su nam omogućile da se uključimo u aktivnosti humanitarnog rada i da kroz sve te aktivnosti širimo pozitivan uticaj u društvu, jer društveno odgovorno ponašanje je imperativ našeg poslovanja.